Mục lục


Đất Gia Định – Nam Kỳ Lục Tỉnh – Nam Kỳ – Nam Bộ – Lục Châu – Đồng bằng sông Cửu Long – Viễn Đông – Đông Dương và còn nhiều tên gọi khác nữa mà người sống ở đây gọi cho vùng đất hạ lưu sông Mê Kông trù phú của miền Viễn Đông này. Trong những cách gọi đó, Nam Kỳ Lục Tỉnh có lẽ là cái tên thông dụng và được nhắc nhở nhiều nhất.

Xứ Nam Kỳ xưa kia được chia thành Lục Tỉnh, thế nên người ta cứ ghép lại và thành một cách gọi, vừa thân thương vừa văn vẻ. Qua nhiều biến cố, tên gọi Nam Kỳ Lục Tỉnh đã không còn được dùng trong các văn bản chính thức nhưng trong tâm tưởng của nhiều thế hệ sống ở vùng đất này, tiếng gọi Nam Kỳ Lục Tỉnh vẫn thường ở trên cửa miệng bởi người ta luôn nhắc nhở con cháu về chuyện xưa.


Tổng hợp Mục lục nội dung của website

Indexes