Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am

Hoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am Phiên âm (*) Hán Dương thảo thụ vân yên nùng, Yết bộ Thiên Đô phỏng Phạn tông. Pháp vũ trần thanh liễu ngạn, Đàm vân thổ diễm ủy liên phong (1). Ngâm hồn đạm đãng hồ trung nguyệt, Lữ mộng du dương […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 39 – Đăng Hoàng Hạc lâu tác

Hoa Nguyên Thi Thảo: 39 – Đăng Hoàng Hạc lâu tác Phiên âm (*) Hoàng Hạc lâu đầu tượng ngoại khoan, Hán Dương thành quách nhiễu tình lan. Lã tiên túy hậu trùng lai diểu, Thôi Hiệu (1) thi thành tái họa nan. Tràn mộng vị tinh thanh thảo bạn, Hương tâm mỗi ký bạch […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 38 – Quá Nam Bình sơn hoài cổ

Hoa Nguyên Thi Thảo: 38 – Quá Nam Bình sơn hoài cổ Phiên âm (*) Nam Bình nhất vọng ức nhân long (1), Hồ hải thao thao thủy thệ đông. Thiêu dã vãn mê giang khẩu hỏa, Phố vân tình quyển thạch đầu phong. Yên ba sạ tán thôn Ngô hận, (2) Đài tạ do […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 36 – Ngẫu tác

Hoa Nguyên Thi Thảo: 36 – Ngẫu tác Phiên âm (*) Kỷ độ tang điền kỷ độ thương, (1) Kham dư nhất khối chính mang mang. Sơn hà trước lạc bình trung cửu, Vương bá doanh thâu cục lý mang. Thiên nhược vô văn (2) cơ bất tạo, Địa nhân hữu lý hiểm năng tàng. […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 34 – Đăng Củng Cực lâu

Hoa Nguyên Thi Thảo: 34 – Đăng Củng Cực lâu (1) Phiên âm (*) Trường Sa (2) Tương thủy chuyển thương mang, Củng Cực lâu đầu vọng Nhạc Dương. Hán phó (3) văn chương di cổ thụ, Sở thần trung phẫn trục Thương Lang. Thi lâm họa hạm vân tùy bộ, Chước tựu hoa lan […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh

Hoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh Phiên âm (*) Bất quan hải tế dữ sơn điên, Nhất phiến quỳ tâm hướng nhật toàn. Lộ tiếp cam đường thanh ảnh trám, Hoàng phong huống hựu bị Nam thiên. Dịch nghĩa: Đề quạt tặng Thông thủ phủ […]

Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 32 – Đề phiến tặng Tương Đàm Lục Dự tri huyện

Hoa Nguyên Thi Thảo: 32 – Đề phiến tặng Tương Đàm Lục Dự tri huyện Phiên âm (*) Giang quan lịch lịch phiếm tinh tra, Ngẫu hứng Tương Đàm đổ vật hoa. Phong nặc cầm thanh đường hạ khúc, Viên lưu xuân sắc huyện trung hoa. Bắc Nam phân thổ tuy thiên lý, Kim cổ […]