Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 32 – Đề phiến tặng Tương Đàm Lục Dự tri huyện

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi ThảoHoa Nguyên Thi Thảo: 32 – Đề phiến tặng Tương Đàm Lục Dự tri huyện

Phiên âm (*)

Giang quan lịch lịch phiếm tinh tra,

Ngẫu hứng Tương Đàm đổ vật hoa.

Phong nặc cầm thanh đường hạ khúc,

Viên lưu xuân sắc huyện trung hoa.

Bắc Nam phân thổ tuy thiên lý,

Kim cổ tư văn diệc nhất gia.

Bán diện mạc hiềm tương thức thiển,

Thời khiên thanh mộng đáo thiên nhai (nha).


Dịch nghĩa: Đề quạt tặng tri huyện Tương Đàm Lục Dự

Bè sao lướt trải khắp ải sông,

Ngẫu nhiên đến Tương Đàm xem cảnh vật tươi đẹp.

Gió giấu tiếng đàn, khúc dưới công đường,

Vườn lưu lại sắc xuân, hoa trong huyện.

Bắc Nam chia đất tuy ngàn dặm,

Xưa nay tư văn vẫn một nhà.

Mới gặp mặt chớ hiềm biết nhau còn ít,

Thường dẫn dắt mộng thanh đến nơi chân trời.


Hoài Anh dịch thơ

Ải sông lần trải bè sao,

Đến Tương Đàm ngắm đẹp giàu cảnh quan.

Công đường gió giấu khúc đàn,

Vườn lưu xuân sắc rỡ ràng huyện hoa.

Bắc Nam ngàn dặm tuy xa,

Tư văn kim cổ một nhà khác đâu.

Dù chưa quen biết từ lâu,

Thường xui mộng đến luyến lưu chân trời.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *