Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi ThảoHoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh

Phiên âm (*)

Bất quan hải tế dữ sơn điên,

Nhất phiến quỳ tâm hướng nhật toàn.

Lộ tiếp cam đường thanh ảnh trám,

Hoàng phong huống hựu bị Nam thiên.


Dịch nghĩa: Đề quạt tặng Thông thủ phủ Trường Sa Đường Cảnh

Ven biển chóp núi nào có hề chi,

Một tấm lòng quỳ quay về phía mặt trời.

Đường tiếp cây cam đường bóng thanh tin vào,

Phong hóa nhà vua huống hồ lại bao phủ trời Nam.


Hoài Anh dịch thơ

Đầu non cuối biể hề chi,

Hướng vầng nhật tấm lòng quỳ vẫn mang.

Qua đây ghé bóng cam đường,

Phong hóa vua cũng trùm phương Nam rồi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

2 thoughts on “Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 33 – Đề phiến tặng Thông thủ Trường Sa phủ Đường Cảnh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *