Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 36 – Ngẫu tác

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi ThảoHoa Nguyên Thi Thảo: 36 – Ngẫu tác

Phiên âm (*)

Kỷ độ tang điền kỷ độ thương, (1)

Kham dư nhất khối chính mang mang.

Sơn hà trước lạc bình trung cửu,

Vương bá doanh thâu cục lý mang.

Thiên nhược vô văn (2) cơ bất tạo,

Địa nhân hữu lý hiểm năng tàng.

Tang bồng tối thị bình sinh ý,

Mạc yếm gian quan đạo lộ trường.


Dịch nghĩa: Ngẫu nhiên làm

Mấy độ tang thương biến đổi,

Một mảnh dư đồ đất nước còn mênh mang mờ mịt.

Núi sông mất còn, ở trong bàn cờ đã lâu ngày,

Vương bá được thua, cuộc cờ đang bận rộn.

Nếu trời làm mất cái văn thì cơ không tạo được,

Đất vì có lý nên có chỗ hiểm có thể giấu mình.

Chí bình sinh không gì bằng ngang dọc bốn phương,

Đừng ngại gian nan trên bước đường dài.


Chú thích

(1): Tang thương: để chỉ những biến đổi của cuộc đời.

(2): Theo sách Luận ngữ: Khổng Tử bị vây ở đất Khuông, có nói:Thiên chi vị táng tư văn dã, Khuông nhân kỳ dư như hà (Trời chưa muốn để cho cái văn ấy bị mất, người đất Khuông làm gì được ta).


Hoài Anh dịch thơ

Biển dâu bao độ đổi dời,

Dư đồ một mảnh chơi vơi mịt mờ.

Núi sông gửi ở bàn cờ,

Được thua vương bá phải chờ cuộc phân.

Cơ trời tạo, bởi còn văn,

Đất nhân có lý, hiểm ngăn giấu mình.

Tang bồng ấy chí bình sinh,

Chớ hiềm đường sá gập ghềnh xa xăm.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *