Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 37 – Sở trung

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi ThảoHoa Nguyên Thi Thảo: 37 – Sở trung

Phiên âm (*)

Động Đình hồ thủy Nhạc Dương lâu,

Thiên tải du du tranh diễm xuất.

Vu tiệp triêu phi Thần nữ vân,

Tương giang dạ cổ Linh phi sắt.

Hỏa tàn giang khẩu tức nhân mưu,

Phong thặng thạch đầu xuy quỷ thuật.

Vãng cổ thao thao thủy thệ đông,

Sơn xuyên định ký tao nhân bút.


Dịch nghĩa: Sở Trung

Nước hồ Động Đình lầu Nhạc Dương,

Ngàn năm dằng dặc cái đẹp tranh nhau xuất hiện.

Vu hiệp sáng bay mây Thần nữ,

Tương giang đêm trỗi khúc đàn sắt của Linh phi.

Lửa tàn cửa sông làm tắt lụi mưu của người,

Gió còn lại thổi trên hòn đá làm trò quỷ thuật.

Từ xưa nước cuồn cuộn chảy về đông,

Núi sông đã định được ghi bằng ngọn bút tao nhân.


Hoài Anh dịch thơ

Hồ Động Đình, lầu Nhạc Dương,

Ngàn năm tranh đẹp một phương trần hoàn.

Mây Thần nữ rợp Vu sơn,

Sông Tương đêm trỗi khúc đàn Linh phi.

Mưu người theo lửa tàn đi,

Gió làm quỷ thuật trêu chi đá chồng.

Từ xưa nước chảy về đông,

Non sông gửi bút vẫy vùng tao nhân.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *