Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am

Lê Quang Định - Hoa Nguyên Thi ThảoHoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am

Phiên âm (*)

Hán Dương thảo thụ vân yên nùng,

Yết bộ Thiên Đô phỏng Phạn tông.

Pháp vũ trần thanh liễu ngạn,

Đàm vân thổ diễm ủy liên phong (1).

Ngâm hồn đạm đãng hồ trung nguyệt,

Lữ mộng du dương lâu thượng chung.

Dạ sắc quang phân quy hạc ảnh,

Bán song nghi thị bạch y dung.


Dịch nghĩa: Lưu đề am Thiên Đô ở Hán Dương

Hán Dương cây cỏ khói mây đậm,

Dừng bước lên thăm am Thiên Đô nhà Phật.

Mưa pháp lọc bụi trong sạch bờ liễu,

Mây đàm phun đẹp núi non tươi tốt.

Hồn thơ man mác trăng giữa hồ,

Mộng khách du dương chuông trên lầu.

Sắc đêm sáng phân rõ bóng hạc về,

Nửa song ngờ là dáng người áo trắng.


Chú thích

(1): Chú thích của tác giả: Giữa sông trước am có Liên Hoa phong (núi Hoa Sen).


Hoài Anh dịch thơ

Cỏ cây khói tỏa mây lồng,

Đến Thiên Đô viếng Phạn tông cảnh màu.

Mưa phép lọc bụi, trong veo,

Mây đàm phun đẹp, sen chào trên non.

Trăng hồ man mác ngâm hồn,

Chuông lầu mộng khách du dương êm đềm.

Bóng hạc về sáng trời đêm,

Nửa song ngờ dáng áo xiêm trắng lòa.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

2 thoughts on “Lê Quang Định – Hoa Nguyên Thi Thảo: 40 – Lưu đề Hán Dương Thiên Đô am

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *