Văn họcHân hạnh chào đón Quý vị độc giả đọc và bình luận!

Các truyện trong mục Văn học Nam bộ do Người viết VRSS sưu tầm từ dân gian (khuyết danh hoặc đã hết quyền tác giả) và biên soạn lại.

Vui lòng ghi nguồn khi mang truyện sang trang khác.

Trân trọng.

Mục lục Tất cả các tác phẩm đã đăng


Tao đàn – Chiêu Anh Các tại Hà Tiên (1736)

 1. Giới thiệu Tao Đàn – Chiêu Anh Các
 2. Mạc Thiên Tích – Hà Tiên Thập Cảnh

Tác giả Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825)

 1. Cấn Trai thi tập 1818
 2. Các bài thơ Nôm
 3. Gia Định thành thông chí 1820

Tác giả Ngô Nhơn Tĩnh (? – 1813)

 1. Thập Anh Đường thi tập (1811)

Tác giả Lê Quang Định (1767 – 1813)

 1. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (1806)
 2. Hoa Nguyên Thi Thảo (1807)

Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)

 1. Truyện thơ Lục Vân Tiên
 2. Dương Từ – Hà Mậu
 3. Ngư tiều vấn đáp y thuật

Tác giả: Trương Vĩnh Ký (1837-1898)

 1. Chuyện đời xưa
 2. Chuyện khôi hài
 3. Phiên âm chữ Nôm Truyện thơ Lục Vân Tiên
 4. Ước lược truyện tích nước Nam (1887)
 5. Huấn nữ ca (1882)
 6. Kim Vân Kiều
 7. Minh Tâm Bửu Giám

Tác giả: Huỳnh Tịnh Của (1834-1907)

 1. Chuyện giải buồn: Cuốn 1 và Cuốn 2 (1886-1887)
 2. Câu hát góp 1901
 3. Tục ngữ – Cổ ngữ – Gia ngôn
 4. Đại Nam Quốc âm tự vị

Tác giả: Nguyễn Liên Phong (1821-?)

 1. Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca 1909: gồm 2 cuốn
 2. Án Túy Kiều (1910)

Tác giả Sương Nguyệt Anh (1864-1922)

 1. Tuyển tập thơ

Tác giả Nguyễn Trọng Quản (1865-1911)

 1. Thầy Lazaro Phiền (1887)

Tác giả Trương Duy Toản (1885-1957)

 1. Phan Yên ngoại sử – Tiết phụ gian truân 1910
 2. Bình thủy kỳ phùng (hay Hồng nhan bạc phận) 1924

Tác giả Nguyễn Chánh Sắt (1869-1947)

 1. Nghĩa hiệp kỳ duyên 1920 (Chăng Cà Mum)
 2. Tài mạng tương đố 1925
 3. Lòng người nham hiểm 1926

Tác giả Lê Hoàng Mưu (1879-1941)

 1. Hà Hương phong nguyệt 1912 (Tác giả Lê Hoàng Mưu và Nguyễn Kim Đính)
 2. Người bán ngọc 1931

Tác giả Tân Dân Tử (1875-1955)

 1. Giọt Máu Chung Tình 1926

Tác giả Hồ Biểu Chánh (1884-1958)

 1. Chúa tàu Kim Quy 1923
 2. Nam Cực Tinh Huy 1924
 3. Ngọn cỏ gió lùa 1926

Tác giả Nguyễn Viên Kiều

 1. Kinh nhơn kỳ án 1924

Tác giả Vị Hoàn, Tứ Linh

 1. Cũng vì gả ép 1924

Tác giả Nguyễn Hữu Phước

 1. Tân thơ Tả quân Lê Văn Duyệt (in 1910)

Tác giả Ngô Tất Tố

 1. Tả quân Lê Văn Duyệt – Lược sử

Tác giả Vương Hồng Sển (1902-1996)

 1. Chuyện Tiếu Lâm cũ – Sưu tầm

Tác giả Trần Quang Hiệp (1907-1983)

 1. Lửa tình 1931

Truyện Bác Ba Phi: Nhiều tác giả


Chúc độc giả có khoảng thời gian đọc thú vị!

Cập nhật ngày: 06/ 04/ 2019